شوروم آریو چوب

شوروم آریو چوب

 • کارفرما

  فرشاد شریفی

 • طراحی معماری

  دفتر طراحی معماری دیگر (NEXT OFFICE)

 • مساحت زمین

  2070 متر مربع

 • محل اجرا

  احمدآباد مستوفی

 • سازه

  اسکلت فلزی

 • زمان طراحی و اجرا

  1394

نظارت : دفتر دیگر

کاربری : شوروم، اداری

برنده رتبه نخست در بخش بازسازی جایزه معماری سال 1394 . این پروژه در شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب واقع شده است و مکانی برای به نمایش گذاشتن دستگاه های چوب وارداتی به سفارش شرکت آریو چوب می باشد.